Steekproefsgewijs wordt middels een (korte) vragenlijst naar de mening van verwijzers en cliënten gevraagd.

Tot nu toe heeft 45% van de bevraagden van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Op die vragenlijst kunnen tips worden gegeven (waar dankbaar gebruik van wordt gemaakt).

Daarnaast kan worden aangegeven of:

  • vooraf voldoende informatie is verstrekt:
    • 87% procent van de respondenten is hier tevreden tot zeer tevreden over
  • de dienstverlening aan de verwachtingen voldoet:
    • bij 93% van de respondenten is dat het geval
  • ze Sygno zouden aanbevelen aan anderen:
    • 93% van de respondenten zou dit (zeer) waarschijnlijk doen.

Sygno is blij met deze cijfers en ziet ze als stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.