Als u, als cliënt, heeft aangegeven gebruik te willen maken van de mogelijkheid om digitaal de door uw bewindvoerder of curator vastgelegde gegevens te kunnen inzien, dan kunt u inloggen via deze link:

Mijn Onview

U kunt daar inloggen met de aan u verstrekte inloggegevens.