Voor uitgebreide(re) informatie over de beschermingsmaatregelen curatele, bewind en mentorschap, kunt u de volgende websites bezoeken:

Hier is veel inhoudelijke informatie te vinden en is ook een brochure te downloaden.

Hier is alle informatie te vinden over de (aanvraag-) procedure.