Tarieven

Financiële vergoeding

Een wettelijk vertegenwoordiger (curator, bewindvoerder & mentor) krijgt een vergoe­ding voor de te verrichten werkzaamheden. Bij het vaststellen van de beloning van de curator,  bewindvoerder & mentor hanteert de kantonrechter de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

U dient de vergoeding als cliënt zelf te betalen; bent u hiertoe niet in staat, dan bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de bijzondere bijstand.

De nu geldende tarieven staan hieronder: deze lijst betreft de standaardtarieven. In individuele situaties kan een afwijkend tarief gelden (ook gebaseerd op de eerder genoemde regeling).

Tarieven 2021 (op jaarbasis, alles inclusief 21% BTW, onder voorbehoud van typefouten)

Curator of combinatie Bewindvoerder & Mentor Bewindvoerder 
Aanvangswerkzaamheden € 1216,05 € 676,39
Loon € 2585,77
(€ 215,48 per maand)
€ 1436,27
(€ 119,69 per maand)
Loon bij problematische schulden € 2963,29
(€ 246,94 per maand)
€ 1858,68
(€ 154,88 per maand)
Beheer PGB € 632,83 € 632,83
Tussentijdse Eindrekening & Verantwoording € 254,10 € 254,10
Regelen verhuizing, verkoop of ontruiming woning € 422,29 € 422,29
Uurtarief voor extra werkzaamheden € 84,46  € 84,46