Tarieven

Financiële vergoeding

Een wettelijk vertegenwoordiger (curator, bewindvoerder & mentor) krijgt een vergoe­ding voor de te verrichten werkzaamheden. Bij het vaststellen van de beloning van de curator,  bewindvoerder & mentor hanteert de kantonrechter de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant.

U dient de vergoeding als cliënt zelf te betalen; bent u hiertoe niet in staat, dan bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de bijzondere bijstand.

De nu geldende tarieven staan hieronder: deze lijst betreft de standaardtarieven. In individuele situaties kan een afwijkend tarief gelden (ook gebaseerd op de eerder genoemde regeling).

Tarieven 2022 en 2023 (op jaarbasis, alles inclusief 21% BTW, onder voorbehoud van typefouten)

Curator of combinatie Bewindvoerder & Mentor Bewindvoerder 
Aanvangswerkzaamheden € 1275,34 € 709,06
Loon € 2711,61
(€ 225,97 per maand)
€ 1506,45
(€ 125,54 per maand)
Loon bij problematische schulden € 3107,28
(€ 258,94 per maand)
€ 1949,31
(€ 162,44 per maand)
Beheer PGB € 664,29 € 664,29
Tussentijdse Eindrekening & Verantwoording € 266,20 € 266,20
Regelen verhuizing, verkoop of ontruiming woning € 442,86 € 442,86
Uurtarief voor extra werkzaamheden € 88,57  € 88,57