Tarieven

Financiële vergoeding

Een wettelijk vertegenwoordiger (curator, bewindvoerder & mentor) krijgt een vergoe­ding voor de te verrichten werkzaamheden. Bij het vaststellen van de beloning van de curator,  bewindvoerder & mentor hanteert de kantonrechter de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant en wordt jaarlijks (meestal in november) aangepast.

U dient de vergoeding als cliënt zelf te betalen; bent u hiertoe niet in staat, dan bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de bijzondere bijstand.

De nu geldende tarieven staan hieronder: deze lijst betreft de standaardtarieven. In individuele situaties (bijvoorbeeld problematische schulden en/of aansluitend op jeugdhulp (18 – 23 jaar) kan een afwijkend tarief gelden (ook gebaseerd op de eerder genoemde regeling).

Tarieven 2024 (op jaarbasis, alles inclusief 21% BTW, onder voorbehoud van typefouten)

Curator of combinatie Bewindvoerder & Mentor Bewindvoerder of mentor
Aanvangswerkzaamheden € 1351,57 € 751,41
Standaardbeloning € 2873,75
(€ 239,48 per maand)
€ 1597,20
(€ 133,10 per maand)
In voorkomende gevallen:
Beheer PGB € 704,22 € 704,22
Opmaken Eindrekening & Verantwoording € 281,93 € 281,93
Regelen verhuizing, verkoop of ontruiming woning € 469,48 € 469,48
Uurtarief voor extra werkzaamheden (alleen na machtiging kantonrechter) € 93,90  € 93,90