Tarieven

Tarieven

Financiële vergoeding

Een wettelijk vertegenwoordiger (curator, bewindvoerder of mentor) kan desgevraagd een vergoe­ding krijgen voor de werkzaamheden. Bij het vaststellen van de beloning van de bewindvoerder hanteert de kantonrechter de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De nu geldende vergoedingen staan hieronder.

U dient deze als cliënt zelf te betalen; bent u hiertoe niet in staat, dan bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de bijzondere bijstand.

Tarieven 2020 (op jaarbasis, alles exclusief 21% BTW, onder voorbehoud van typefouten)

Curator of combinatie Bewindvoerder & Mentor Bewindvoerder 
Intake (voor aanvangswerkzaamheden, eenmalig) € 977,00 € 543,00
Loon

€ 2076,00

(€ 173,00 per maand)

€ 1153,00

(€ 96,08 per maand)

Loon bij problematische schulden

€ 2380,00

(€ 198,33 per maand)

€ 1492,00

(€ 124,33 per maand)

Beheer PGB € 508,00 € 508,00
Tussentijdse Eindrekening & Verantwoording € 204,00 € 204,00
Regelen verhuizing, verkoop of ontruiming woning € 339,00 € 339,00
Uurtarief voor extra werkzaamheden € 67,80  € 67,80