In de afgelopen jaren heeft Sygno, al dan niet binnen het verplichtende karakter van de kwaliteitseisen, steeds bijscholing gevolgd.

De juridische achtergrond van Taco Zwaan geeft een solide kennis basis, maar daarnaast is het nodig om praktische kennis omtrent bewindvoering en curatele op te doen. In de afgelopen jaren zijn de volgende bijscholingen (met succes) gevolgd:

 1. de Basisopleiding Bewindvoering (Praktikos). Deze opleiding bestaat uit de volgende 3 modules. Elke module duurde  2 dagen en in alle modules is gebruik gemaakt van relevante praktijkvoorbeelden.
 • Beschermingsbewind in de praktijk (juridische context / wetgeving / rol van de rechtbank en andere externe partijen / ontwikkelingen in de branche / praktische uitvoering van het werk).
 • Klantencontact (grenzen in het contact / de eigen rol in het contact met klanten / vormen van grensoverschrijdend gedrag / bijzondere omstandigheden / ziektebeelden). Bij deze module is gebruik gemaakt van acteurs.
 • Problematische schulden (inkomsten en inkomensondersteunende voorzieningen / Sociale Zekerheid / budgetbeheer / schuldhulpverlening).
 1. een module inzake Psychiatrische Ziektebeelden en Verslaving (Praktikos). De module duurde 1 dag en bracht basiskennis bij en gaf tips en tools over hoe te reageren op gedrag dat voortkomt vanuit die ziektebeelden en verslaving.
 1. twee avonden over de ‘Wondere Wereld van Dementie’ verzorgd door het Breincollectief. Hoe werkt een brein, wat gaat er anders bij dementie en hoe kan je daar het beste mee om gaan.
 1. bijscholing (dagdeel) over Onview (Software-programma) om de dienstverlening aan cliënten efficiënter in te kunnen richten.
 1. basiscursus Mentorschap (van Mentorschap trainingen), over het hoe, wat en waarom inzake mentorschappen (1 dag)
 1. drie dagdelen verzorgd door Bewindvoerdersplaza, om geheel bijgespijkerd te worden over veel facetten van belastingen en toeslagen.
 1. een dag verzorgd door Flanderijn Trainingen, inzake Beslag- en executierecht; wat mag er wel en niet in geval van schuldenproblematiek.
 1. een dag training over de belevingswereld van mensen met een verstandelijke beperking (verzorgd door Mentorschap Trainingen). De titel spreekt voor zich.

Ook in 2017 en volgende jaren zal bijscholing worden gevolgd.